Spletna trgovina Eurogarden.eu | Več kot 40.000 izdelkov

DELAM IN UŽIVAM Z VRTNIMI STROJI IN PRIPOMOČKI RAMDA

Vinogradništvo in vinarstvo

Razlika med vinogradništvom, vinarstvom in kletarstvom

Vinogradništvo je dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem vinske trte za pridobivanje vina. Poleg pridobivanja vina pa trto gojimo za pridobivanje namiznega grozdja, vinskega kisa, lahko pa tudi žganja. Pod pojem vinogradništvo štejemo urejanje vinograda in skrb za pravilno vzgojo in gojenjem trte. Predelava grozdja v vino in ravnanje z vinom pa štejemo pod kletarstvo.

Zgodovina vinogradništva in vinarstva v Sloveniji je stara, kot so stari prvi naseljenci na naših tleh. S prihodom Rimskega cesarstva pa se je vinska trta močno razširila. Za to je najbolj zaslužen rimski cesar Probus, ki je vojakom dal nalogo, da razmnožujejo samo najboljše sorte vinske trte. Velik vpliv na razvoj vinogradništva na Slovenskem je imelo tudi krščanstvo, saj so prav menihi skrbeli za pridelavo kakovostnih vin.

Danes je Slovenija razdeljena na tri vinorodne dežele: Podravje, Posavje in Primorsko. Te pa so razdeljene potem še na devet vinorodnih okolišev in sicer Brda, Bela krajina, Bizeljsko-Sremi, Dolenjska, Kras, Slovenska Istra, Štajerska Slovenija in Vipavska dolina. Skupaj letno pridelajo okoli 50 miljonov litrov vina, od tega je približno 37 miljonov litrov belega vina in le okoli 13 miljonov litrov rdečega.


Vzgoja vinske trte

Pred sajenjem sadike vinske trte moramo pripraviti sadilno jamo. Sadilno jamo je priporočeno izkopati nekaj dni pred samim sajenjem. Širina jame naj bo med 40 in 50 centimetri, globina naj ne bo manjša od 30 centimetrov. Kadar sadimo sadike vinske trte v vrste poskrbimo, da bo razmak med njimi 75 centimetrov, medvrstna razdalija pa med 1,5 in 2 metra. Pri izkopu jame ločimo na dva kupa zgornjo rodovitno plast od mrtvice, s katero bomo potem zasuvali sadiko vinske trte. Trto sadimo na sončni legi v globoka in dobro odcedna tla, v jamo je priporočljivo dodati tudi humus ali kompost.

Vinsko trto sadimo v času mirovanja, od jeseni ko odpade listje pa do spomladanskega brstenja. Pri sajenju v jeseni moramo poskrbeti tudi za zaščito vinske trte pred pozebo. V vročih in sušnih mesecih sadike tudi zalivamo, saj v prvem letu še ne razvije močnega koreninskega sistema.

Ročno orodje za pripravo sadilne jame >> Škarje za obrezovanje vinske trte >> Kvalitetne sadike vinske trte >>

 

Škropilnice in pršilniki

Več

Stiskalnice in mlini

Več

Shranjevanje vina

Več